05 Kwi

OTWARCIE DOMU SENIORA IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

W dniu 12 lutego 2018r. nastąpiło uroczyste otwarcie Domu Seniora im. Św. Franciszka z Asyżu, prowadzonego przez Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej. Dom przeznaczony jest dla osób starszych i samotnych.

Mszą św., której przewodniczył ordynariusz diecezji bydgoskiej Ks. Bp Jan Tyrawa rozpoczęto świętowanie.
Uroczystość zgromadziła nie tylko mieszkańców domu, Siostry Franciszkanki, ale także władze samorządowe, przedstawiciele firm budowlanych i różnych instytucji zaangażowanych w działalność społeczną.

W czasie homilii ks. Biskup przypomniał, że jedyną odpowiedzią na pytanie, dlaczego człowiek sprawiedliwy cierpi, jest zmartwychwstanie. Podkreślił też, że człowiek wierzący nigdy nie jest sam. Zachęcał chorych, starszych oraz samotnych, by swoje cierpienie złączyli z krzyżem Jezusa Chrystusa. Po mszy św. został uroczyście otwarty Dom Seniora poprzez przecięcie symbolicznej wstęgi, którego dokonali: Ks. Bp Jan Tyrawa, p. Waldemar Kuszewski – burmistrz Więcborka, p. Andrzej Marach – wicestarosta sępoleński oraz s. Mirona Turzyńska – przełożona prowincjalna.  Po przecięciu wstęgi Ks. Biskup dokonał poświęcenia Domu Seniora im. Św. Franciszka, w którym będzie zamieszkiwać 25 osób w starszym wieku.

Po wspólnym posiłku uczestnicy obejrzeli prezentację przybliżającą posługę św. Franciszka i krótki zarys powstawania Domu Seniora. Przybyli goście złożyli życzenia dla mieszkańców i personelu nowej placówki. Na zakończenie, S. Mirona Turzyńska podziękowała wszystkim zebranym za piękną mozaikę pracy i oddania, którą stworzyło zaangażowanie wielu poszczególnych osób i instytucji. Na zakończenie, cytując słowa patrona domu – św. Franciszka z Asyżu powiedziała: „Dobre dzieło wykonaliśmy. Ale bracia i siostry, zacznijmy od nowa”. Każdego dnia na nowo musimy uświadamiać sobie, dla kogo i dlaczego tutaj żyjemy, pracujemy i służymy w tym domu. Panie, błogosław temu nowemu dziełu!

 

Dom Seniora rozpoczął swą działalność 16 lutego 2017 r. na podstawie zgody wojewody kujawsko – pomorskiego, został wpisany do rejestru placówek społecznych na terenie tego województwa. Dyrektorką Domu Seniora jest
S. Marcina Wieszołek. Dom zapewnia także rehabilitację oraz terapię zajęciową. Pracują w nim siostry franciszkanki oraz osoby świeckie. Ten dom jest dla mnie przystankiem w drodze do nieba. W ostatnich latach życia można odpocząć – podkreśla najstarsza mieszkanka Dom, stuletnia pani Jadwiga Jańczak. Dom Seniora przy domu zakonnym w Więcborka zaczyna pisać nową historię o bezgranicznym oddaniu i miłości do człowieka takiego, jakim jest – w swoim cierpieniu, starości i chorobie.