Siostry Franciszkanki

Dom Seniora im. św. Franciszka z Asyżu w Więcborku prowadzony jest przez Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej z siedzibą w Orliku na Kaszubach. Polska prowincja należy do międzynarodowej kongregacji zakonnej, która powstała 10 maja 1835r. w Holandii. Jej założycielką jest Katarzyna Damen – Matka Magdalena.

 Siostry Franciszkanki żyją duchowością franciszkańską. Duchowość Zgromadzenia odwołuje się do św. Franciszka z Asyżu, zazwyczaj określana jest jako duchowość ewangeliczna. Franciszek był zachwycony wspaniałością Boga i stworzeń. Zakochany w Ukrzyżowanej Milości, niósł światu program ubóstwa i bycia mniejszym głosząc wszystkim „pokój i dobro”. Dla św. Franciszka zasadą życia była Dobra Nowina zawarta na kartach Pisma Świętego. To właśnie z posklejanych kawałków Ewangelii zredagował Regułę – sposób życia dla siebie, dla swoich braci i sióstr.

Charyzmatem Sióstr jest franciszkański duch prostoty i służby poprzez: naśladowanie Chrystusa, bycie siostrą mniejszą, życie duchem pokuty i miłości w całkowitym zawierzeniu Bogu, zjednoczenie modlitwy i służby oraz uważanie siebie za narzędzie w ręku Boga.

Otwarte na znaki czasu staramy się być”znakiem nadziei dla udręczonego świata”(KG 3) wszędzie tam, gdzie Duch Święty nas posyła. Obecnie Zgromadzenie liczy 1400 sióstr w 8 prowincjach: w Niemczech, w Polsce, w Indonezji, w Brazylii (2), w USA (3), w 2 kanonicznych domach: Holandii i Niemczech oraz na placówkach misyjnych w Tanzanii, Gwatemali, Meksyku, Timorze i Białorusi. Zarząd Generalny znajduje się w Rzymie. Zawołaniem sióstr jest dewiza Założycielki: Deus providebit – Bóg się zatroszczy!