procedura przyjęcia

 

PROCEDURA PRZYJĘCIA PENSJONARIUSZA

DO DOMU SENIORA 

im. św. Franciszka z Asyżu

 

Na wstępie:

 • przeprowadzamy rozmowę wstępną z przyszłym Pensjonariuszem i/lub dotychczasowym opiekunem
 • zapraszamy na zwiedzanie Domu oraz pokoju, w którym dana osoba mogłaby zamieszkać
 • informujemy o niezbędnych rzeczach, które należy ze sobą zabrać
 • przekazujemy wzór dokumentacji, którą należy dostarczyć

 

Następnie załatwiamy sprawy formalne:

 • wypełnienie, podpisanie i złożenie w Domu Seniora KARTY ZGŁOSZENIA
 • podpisanie UMOWY cywilno-prawnej, STATUTU oraz REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO, a także KARTY PRAW I OBOWIĄZKÓW Pensjonariusza
 • założenie TECZKI OSOBOWEJ oraz TECZKI MEDYCZNEJ Pensjonariusza

 

Właściwe przyjęcie Pensjonariusza:

 • pomagamy w zakwaterowaniu się w pokoju
 • zapoznajemy z personelem bezpośrednio opiekującym się Pensjonariuszem
 • przedstawiamy nowego Pensjonariusza pozostałym osobom
 • zapoznajemy Pensjonariusza z zasadami funkcjonowania Domu i REGULAMINEM DOMU

 

Proces wprowadzania nowo przybyłego Pensjonariusza w życie naszego Domu Seniora  jest rozłożony w czasie, czuwamy nad każdym jego etapem tak, aby złagodzić stres Pensjonariusza związany ze zmianami, które następują w jego życiu.

 

Pozostałe formalności które załatwia pracownik Domu Seniora:

 • zgłoszenie Pensjonariusza do Przychodni Zdrowia NFZ