regulamin Domu Seniora

REGULAMIN

DOMU SENIORA

św. Franciszka z Asyżu

 

 1. Pensjonariusz Domu Seniora ma prawo przebywać w atmosferze życzliwości przy zachowaniu troskliwej opieki
 2. Zasadą relacji między Pensjonariuszami i pracownikami Domu Seniora jest życzliwość i pełne zrozumienie
 3. Pensjonariusz może korzystać z poszanowania godności osobistej, własnej autonomii, niezależności, kontaktu ze środowiskiem, o ile nie leży to w sprzeczności z interesami innych Pensjonariuszy Domu Seniora
 4. Dom Seniora zapewnia wyposażenie pokoi w zakresie niezbędnym do normalnego życia
 5. Dom Seniora zapewnia całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków głównych tj. śniadania, obiadu i kolacji i dwóch posiłków dodatkowych tj. drugie śniadanie i podwieczorek
 6. Dom Seniora zapewnia całodobową opiekę i w razie potrzeby konsultacje lekarza internisty
 7. Dom Seniora zapewnia zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczne i kulturalne dostosowane do stanu zdrowia Pensjonariusza
 8. Na terenie Domu Seniora obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu
 9. Dom Seniora zapewnia udział we Mszy św., korzystanie z Sakramentu spowiedzi św. oraz Sakramentu namaszczenia chorych
 10. Pensjonariusz może stosować prywatne urządzenia elektryczne wyłącznie po uzgodnieniu z Dyrektorem Domu Seniora
 11. Każde samodzielne wyjście poza teren Domu Seniora Pensjonariusz winien zgłosić Dyrektorowi Domu Seniora lub osobie upoważnionej i wpisać w księgę wejść/wyjść przy furcie klasztornej
 12. Odwiedziny osób bliskich należy zgłaszać przy furcie klasztornej i wpisywać w księgę wejść/wyjść
 13. Dom zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i jego poszczególnych elementów.