03 Kwi

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

„Byłem umarły, a oto jestem żyjący i dzierżę klucze śmierci”  (Ap 1, 18)

Doświadczamy wielu trudnych chwil w życiu, szczególnie w ostatnim czasie. Spojrzenie na Zmartwychwstałego, który pokonał śmierć, niech da potrzebne siły do pokonywania wszystkiego, co jest jak kamień zatoczony na grobie.
„ A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego.” ( Rz 15,13)

Z darem modlitwy
Siostry, Pensjonariusze i Pracownicy Domu Seniora